Societatea comerciala IPROEB SA Bistrita are ca obiectiv principal realizarea de produse care sa satisfaca cerintele clientului, de reglementare si ale partilor interesate. În acest sens, începand cu anul 1993 si pana în prezent, conform deciziilor strategice ale societatii s-au realizat urmatoarele:
♦ implementarea si certificarea sistemelor:
de management al calitatii, conform SR EN ISO 9001;
de management de mediu, conform SR EN ISO 14001;
de sanatate si securitate ocupationala, conform SR OHSAS 18001;
♦ acreditarea Laboratorului de încercari SC IPROEB SA Bistrita, conform SR EN ISO/CEI 17025, unde se efectueaza încercari în domeniile fizic, mecanic, electric si chimic atât pentru produsele proprii cât si pentru terti;
♦ acreditarea Laboratorului Metrologie al societatii, pentru etalonarea si verificarea echipamentelor de masurare, incercare si monitorizare proprii si pentru terti, în domeniile: mase, lungimi, termice si forte;
♦ omologarea si certificarea produselor fabricate de SC IPROEB SA Bistrita cu  organismele recunoscute precum INSEMEX Petrosani, AFER Bucuresti, OICPE, IMQ si acceptul ca furnizor pentru clientii din domeniul transportului si distributiei energiei electrice: TRANSELECTRICA, ELECTRICA, E-Distributie, Delgaz Grid, Distributie Energie Oltenia.

Certificat implementare sistem

Management al calitatii

ISO 9001:2015

Certificare TÜV SÜD Management Service GmbH

Certificat implementare sistem

Management al calitatii – Engleza

ISO 9001:2015

certificare TÜV SÜD management Service GmbH

Certificat implementare sistem

Management al sanatatii si securitatii ocupationale

SR OHSAS 18001:2008

Certificare AFER – RENAR

Certificat implementare sistem

Management de mediu

SR EN ISO 14001:2015

Certificare AFER – RENAR


Adresa furnizor acceptat

TRANSELECTRICA

adresa nr. 23017/03.08.2020


Autorizatie de furnizor feroviar

AFER

seria AF Nr. 7924

Declaratii de performanta