Laborator de Metrologie – IPROEB S.A. acreditat de Organismul Național de Acreditare din România – RENAR, aduce la cunoștința colaboratorilor precum și a publicului interesat, rezultatele obținute în urma participării la testele de competență desfășurate în perioada aprilie – iulie 2023, la sediul HELLENIC INSTITUTE OF METROLOGY – THESSALONIKI GRECIA, pentru domeniile:

  • Temperatură – Incinte termostatate
  • Mase – Balanta digitala de precizie.

Prin participarea cu rezultate corespunzătoare la comparări internaționale cu alte laboratoare de referință se certifică calitatea rezultatelor etalonarilor echipamentelor de catre Laborator de Metrologie – IPROEB SA.
Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018 și politicile RENAR în vigoare transpune politicile internaționale ale ILAC/EA – International Laboratory Accreditation/European Accreditation, pentru a armoniza procesul de acreditare RENAR cu legislația națională și practica internațională.