• Bistrița, Drumul Cetății, nr.19, Bistrița-Năsăud

HO7Z-K

Conductoare izolate, fără manta, pentru instalatii fixe, cu emisie redusă de fum si gaze corosive

Descriere produs

1 Conductor de cupru flexibil clasa 5, conform SR EN 60228

2 Strat separator (optional)

3 Izolatie de polimer reticulat

Pentru instalatii electrice fixe pe/în tencuiala sau în conducte, în locuri unde este impusa degajare redusa de fum si gaze corosive în caz de incendiu.

În instalatii protejate (în tuburi, aparataj electric, corpuri de iluminat etc) se pot utiliza pânâ la tensiunea de 1000 V c.a. sau pâna la 750 V c.c.

Standard de produs: SR EN 50525-3-41

Tensiunea nominala: U/U=450/750 V
Temperatura minima a mediului ambiant:

– la instalare: +5 °C 
– în exploatare: -40 °C

Temperatura maxima admisa pe conductor:
– în conditii normale de exploatare: 90 °C 
– la scurtcircuit (max. 5 s ): 250 °C (160 °C daca sunt înnadiri prin cositorire)
Tensiunea de încercare: 2500 V, 50 Hz, 15 min , in apa
Cablurile rezista la încerarea la foc conform SR EN 60332-1-2
Corosivitate gaze degajate la ardere conform SR EN 60754-2:
– pH ≥ 4,3
– conductivitate ≤ 10 µS/mm

Raza minima de curbura: 5 x diametrul exterior

+ Constructie

1 Conductor de cupru flexibil clasa 5, conform SR EN 60228

2 Strat separator (optional)

3 Izolatie de polimer reticulat

+ Domeniu de utilizare

Pentru instalatii electrice fixe pe/în tencuiala sau în conducte, în locuri unde este impusa degajare redusa de fum si gaze corosive în caz de incendiu.

În instalatii protejate (în tuburi, aparataj electric, corpuri de iluminat etc) se pot utiliza pânâ la tensiunea de 1000 V c.a. sau pâna la 750 V c.c.

+ Date tehnice

Standard de produs: SR EN 50525-3-41

Tensiunea nominala: U/U=450/750 V
Temperatura minima a mediului ambiant:

– la instalare: +5 °C 
– în exploatare: -40 °C

Temperatura maxima admisa pe conductor:
– în conditii normale de exploatare: 90 °C 
– la scurtcircuit (max. 5 s ): 250 °C (160 °C daca sunt înnadiri prin cositorire)
Tensiunea de încercare: 2500 V, 50 Hz, 15 min , in apa
Cablurile rezista la încerarea la foc conform SR EN 60332-1-2
Corosivitate gaze degajate la ardere conform SR EN 60754-2:
– pH ≥ 4,3
– conductivitate ≤ 10 µS/mm

Raza minima de curbura: 5 x diametrul exterior

ro_RORomână