• Bistrița, Drumul Cetății, nr.19, Bistrița-Năsăud

2XSEY, 2XSEY-F, 2XSEYAbY, 2XSEYAbY-F, 2XSEYAbzY, 2XSEYAbzY-F, A2XSEY, A2XSEY-F, A2XSEYAbY, A2XSEYAbY-F, A2XSEYAbzY, A2XSEYAbzY-F pt. 6/10kV

Cabluri de energie de medie tensiune, cu trei conductoare izolate cu polietilena reticulata si cu manta de PVC, pentru tensiunea nominala Uo/U = 6/10 kV

,,Produsele specificate si eventualele lor variante acceptabile descrise in Notificarea INSEMEX se conformeza si cerintelor specificate privind prevenirea pericolului de explozie: SR EN ISO/ IEC 80079-34:2020, SR EN 60079-14:2014/AC:2016.

Cablurile cu intarziere marita la propagarea flacarii sunt destinate utilizarii in instalatii electrice fixe din zona 1 si zona 2 (grupa II G – gaze, vapori, ceturi inflamabile), cu respectarea conditiilor de proiectare, executie, montare si exploatare pentru instalatii electrice in zone cu pericol de explozie date de producator si in conformitate cu cerintele din SR EN 60079-14. 

 

,,The specified products and their possible acceptable variants described in the INSEMEX Notice also comply with the specified requirements regarding the prevention of explosion hazards: SR EN ISO/ IEC 80079-34:2020, SR EN 60079-14:2014/AC:2016.

Cables with fire retardant propagation delay are intended for use in fixed electrical installations in zone 1 and zone 2 (group II G – flammable gases, vapors, mists), in compliance with the design, execution, installation and operation conditions for electrical installations in the zone with explosion hazard given by the manufacturer and in accordance with the requirements of SR EN 60079-14. „

Descriere produs

1 Conductor de cupru sau aluminiu compactizat, clasa 2, conform SR EN 60228
2 Ecran semiconductor extrudat
3 Izolatie XLPE
4 Ecran semiconductor extrudat
5 Banda semiconductoare
6 Ecran de banda de cupru
7 Învelis intern
8 Manta interioara de PVC
9 Armatura din benzi de otel zincate (Abz) sau nezincate (Ab)
10 Manta exterioara de PVC

Cablurile sunt destinate pentru distributia energiei electrice în instalatii fixe, pentru tensiunea nominala Uo/U= 6/ 10 kV si Um =12 kV, la 50 Hz.
Cablurile sunt destinate pozarii în pamânt, canale, tuburi, în aer liber.

Standard de produs: SF 96 IPROEB
Standard de referinta: IEC 60502-2
Tensiunea nominala: Uo/U(Um) = 6/10 (12) kV
Temperatura minima a cablului (masurata pe manta):

– la montaj : -5 °C
– în exploatare: -40 °C

Temperatura maxima admisa pe conductor

– în exploatare normala: +90 °C
– la scurtcircuit (max. 5 s ): 250 °C

Temperatura maxima pe conductor în conditii de suprasarcina:  +130 °C, 8 ore consecutiv, dar nu mai mult de 125 ore/an
Tensiunea de încercare: 21 kV, 50 Hz, 5 min
Nivelul descarcarilor partiale: max. 2 pC
Raza minima de curbura la pozare: 15 x diametru exterior
Cablurile sunt cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2
Cablurile care au F la sfarsitul simbolului sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conform SR EN 60332-3-24

+ Constructie

1 Conductor de cupru sau aluminiu compactizat, clasa 2, conform SR EN 60228
2 Ecran semiconductor extrudat
3 Izolatie XLPE
4 Ecran semiconductor extrudat
5 Banda semiconductoare
6 Ecran de banda de cupru
7 Învelis intern
8 Manta interioara de PVC
9 Armatura din benzi de otel zincate (Abz) sau nezincate (Ab)
10 Manta exterioara de PVC

+ Domeniu de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru distributia energiei electrice în instalatii fixe, pentru tensiunea nominala Uo/U= 6/ 10 kV si Um =12 kV, la 50 Hz.
Cablurile sunt destinate pozarii în pamânt, canale, tuburi, în aer liber.

+ Date tehnice

Standard de produs: SF 96 IPROEB
Standard de referinta: IEC 60502-2
Tensiunea nominala: Uo/U(Um) = 6/10 (12) kV
Temperatura minima a cablului (masurata pe manta):

– la montaj : -5 °C
– în exploatare: -40 °C

Temperatura maxima admisa pe conductor

– în exploatare normala: +90 °C
– la scurtcircuit (max. 5 s ): 250 °C

Temperatura maxima pe conductor în conditii de suprasarcina:  +130 °C, 8 ore consecutiv, dar nu mai mult de 125 ore/an
Tensiunea de încercare: 21 kV, 50 Hz, 5 min
Nivelul descarcarilor partiale: max. 2 pC
Raza minima de curbura la pozare: 15 x diametru exterior
Cablurile sunt cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2
Cablurile care au F la sfarsitul simbolului sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conform SR EN 60332-3-24

ro_RORomână