• Bistrița, Drumul Cetății street, n0.19, Bistrița-Năsăud county

C2XAbH, C2XAbzH

Cabluri de energie cu izolaţie de polietilenă reticulată şi manta de polietilenă termoplastică, fără halogeni, cu emisie redusă de fum ( LSFH ), cu armătură de benzi de oţel (Similare N2XBH)

,,Produsele specificate si eventualele lor variante acceptabile descrise in Notificarea INSEMEX se conformeza si cerintelor specificate privind prevenirea pericolului de explozie: SR EN ISO/ IEC 80079-34:2020, SR EN 60079-14:2014/AC:2016.

Cablurile cu intarziere marita la propagarea flacarii sunt destinate utilizarii in instalatii electrice fixe din zona 1 si zona 2 (grupa II G – gaze, vapori, ceturi inflamabile), cu respectarea conditiilor de proiectare, executie, montare si exploatare pentru instalatii electrice in zone cu pericol de explozie date de producator si in conformitate cu cerintele din SR EN 60079-14. 

 

,,The specified products and their possible acceptable variants described in the INSEMEX Notice also comply with the specified requirements regarding the prevention of explosion hazards: SR EN ISO/ IEC 80079-34:2020, SR EN 60079-14:2014/AC:2016.

Cables with fire retardant propagation delay are intended for use in fixed electrical installations in zone 1 and zone 2 (group II G – flammable gases, vapors, mists), in compliance with the design, execution, installation and operation conditions for electrical installations in the zone with explosion hazard given by the manufacturer and in accordance with the requirements of SR EN 60079-14. „

Product description

1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE) tip 2XI1, conform SR HD 604
3 Înveliş intern extrudat sau bandajat
4 Manta interioara fara halogeni
5 Armatura din benzi de oţel zincate (Abz) sau nezincate (Ab)
6 Manta exterioară de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum şi de gaze corosive (LSFH), tip HM4, conform SR HD 604

Cablurile sunt destinate pentru instalaţii electrice fixe in centrale electrice, în clădiri publice, gări, aerogari, staţii de metrou, supermarketuri, săli de spectacole, spitale etc.
La ardere cablurile nu degajă gaze toxice şi corosive şi au emisie redusă de fum.

Standard de produs: SF 46 IPROEB
Standard de referinta: SR HD 604
Tensiunea nominală: Uo/U(Um) = 0,6/1 (1,2) kV
Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

– la montaj : -5 °C
– în exploatare: -40 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor, în condiţii normale de exploatare:

– în condiţii normale de exploatare : +90 °C
– la scurtcircuit (max. 5 s): 250 °C

Tensiunea de încercare: 4kV, 50 Hz, 5 min
Comportamentul la ardere:
Cablurile sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcării, conform SR EN 60332-3-24.
Corosivitatea gazelor degajate la ardere, conform SR EN 60754-2:

– pH ≥ 4,3
– conductivitatea ≤100 µS.cm-1

Densitatea fumului, conform SR EN 61034 :  – permeabilitatea luminii ≥60%
Raza minimă de curbură:

15 x diametrul exterior, pentru cabluri cu un conductor
12 x diametrul exterior, pentru cabluri multiconductoare

Semnificaţie simboluri conductor:

ru – conductor rotund unifilar ( clasa 1 );
rm – conductor rotund multifilar ( clasa 2 );
sm – conductor sector multifilar ( clasa 2 ).

+ Constructie

1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE) tip 2XI1, conform SR HD 604
3 Înveliş intern extrudat sau bandajat
4 Manta interioara fara halogeni
5 Armatura din benzi de oţel zincate (Abz) sau nezincate (Ab)
6 Manta exterioară de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum şi de gaze corosive (LSFH), tip HM4, conform SR HD 604

+ Domeniu de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru instalaţii electrice fixe in centrale electrice, în clădiri publice, gări, aerogari, staţii de metrou, supermarketuri, săli de spectacole, spitale etc.
La ardere cablurile nu degajă gaze toxice şi corosive şi au emisie redusă de fum.

+ Date tehnice

Standard de produs: SF 46 IPROEB
Standard de referinta: SR HD 604
Tensiunea nominală: Uo/U(Um) = 0,6/1 (1,2) kV
Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

– la montaj : -5 °C
– în exploatare: -40 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor, în condiţii normale de exploatare:

– în condiţii normale de exploatare : +90 °C
– la scurtcircuit (max. 5 s): 250 °C

Tensiunea de încercare: 4kV, 50 Hz, 5 min
Comportamentul la ardere:
Cablurile sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcării, conform SR EN 60332-3-24.
Corosivitatea gazelor degajate la ardere, conform SR EN 60754-2:

– pH ≥ 4,3
– conductivitatea ≤100 µS.cm-1

Densitatea fumului, conform SR EN 61034 :  – permeabilitatea luminii ≥60%
Raza minimă de curbură:

15 x diametrul exterior, pentru cabluri cu un conductor
12 x diametrul exterior, pentru cabluri multiconductoare

Semnificaţie simboluri conductor:

ru – conductor rotund unifilar ( clasa 1 );
rm – conductor rotund multifilar ( clasa 2 );
sm – conductor sector multifilar ( clasa 2 ).

en_USEnglish