• Bistrița, Drumul Cetății street, n0.19, Bistrița-Năsăud county

AC2XAbH, AC2XAbzH

Cabluri de energie, cu izolatie de polietilena reticulata si manta de polietilena termoplastica, fara halogeni, cu emisie redusa de fum ( LSFH ), cu armatura de benzi de otel

,,Produsele specificate si eventualele lor variante acceptabile descrise in Notificarea INSEMEX se conformeza si cerintelor specificate privind prevenirea pericolului de explozie: SR EN ISO/ IEC 80079-34:2020, SR EN 60079-14:2014/AC:2016.

Cablurile cu intarziere marita la propagarea flacarii sunt destinate utilizarii in instalatii electrice fixe din zona 1 si zona 2 (grupa II G – gaze, vapori, ceturi inflamabile), cu respectarea conditiilor de proiectare, executie, montare si exploatare pentru instalatii electrice in zone cu pericol de explozie date de producator si in conformitate cu cerintele din SR EN 60079-14. 

 

,,The specified products and their possible acceptable variants described in the INSEMEX Notice also comply with the specified requirements regarding the prevention of explosion hazards: SR EN ISO/ IEC 80079-34:2020, SR EN 60079-14:2014/AC:2016.

Cables with fire retardant propagation delay are intended for use in fixed electrical installations in zone 1 and zone 2 (group II G – flammable gases, vapors, mists), in compliance with the design, execution, installation and operation conditions for electrical installations in the zone with explosion hazard given by the manufacturer and in accordance with the requirements of SR EN 60079-14. „

Product description

1 Conductor de aluminiu clasa 1 sau clasa 2, conform SR EN 60228
2 Izolatie de polietilena reticulata (XLPE) tip 2XI1, conform SR HD 604
3 Învelis intern extrudat sau bandajat
4 Manta interioara fara halogeni
5 Armatura din benzi de otel zincate (Abz) sau nezincate (Ab)
6 Manta exterioara de polietilena termoplastica cu emisie redusa de fum si de gaze corosive (LSFH), tip HM4, conform SR HD 604

Cablurile sunt destinate pentru instalaţii electrice fixe in centrale electrice, în clădiri publice, gări, aerogari, staţii de metrou, supermarketuri, săli de spectacole, spitale etc.
La ardere cablurile nu degajă gaze toxice şi corosive şi au emisie redusă de fum.

Standard de referinta: SR HD 604
Standard de produs: SF 46 IPROEB
Tensiunea nominala: Uo/U(Um) = 0,6/1 (1,2) kV
Temperatura minima a cablului (masurata pe manta):

– la montaj : -5 °C
– în exploatare: -40 °C

Temperatura maxima admisa pe conductor, în conditii normale de exploatare:

– în conditii normale de exploatare : +90 °C
– la scurtcircuit (max. 5 s): 250 °C

Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, 5 min.
Comportamentul la ardere:
Cablurile sunt cu întârziere marita la propagarea flacarii, conform SR EN 60332-3-24.
Corosivitatea gazelor degajate la ardere, conform SR EN 60754-2:

– pH ≥ 4,3
– conductivitatea ≤ 100 µS.cm-1

Densitatea fumului, conform SR EN 61034 :  – permeabilitatea luminii ≥ 60%
Raza minima de curbura:

15 x diametrul exterior, pentru cabluri cu un conductor
12 x diametrul exterior, pentru cabluri multiconductoare

Semnificatie simboluri conductor:

ru – conductor rotund unifilar ( clasa 1 );
rm – conductor rotund multifilar ( clasa 2 );
sm – conductor sector multifilar ( clasa 2 ).

+ Constructie

1 Conductor de aluminiu clasa 1 sau clasa 2, conform SR EN 60228
2 Izolatie de polietilena reticulata (XLPE) tip 2XI1, conform SR HD 604
3 Învelis intern extrudat sau bandajat
4 Manta interioara fara halogeni
5 Armatura din benzi de otel zincate (Abz) sau nezincate (Ab)
6 Manta exterioara de polietilena termoplastica cu emisie redusa de fum si de gaze corosive (LSFH), tip HM4, conform SR HD 604

+ Domeniu de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru instalaţii electrice fixe in centrale electrice, în clădiri publice, gări, aerogari, staţii de metrou, supermarketuri, săli de spectacole, spitale etc.
La ardere cablurile nu degajă gaze toxice şi corosive şi au emisie redusă de fum.

+ Date tehnice

Standard de referinta: SR HD 604
Standard de produs: SF 46 IPROEB
Tensiunea nominala: Uo/U(Um) = 0,6/1 (1,2) kV
Temperatura minima a cablului (masurata pe manta):

– la montaj : -5 °C
– în exploatare: -40 °C

Temperatura maxima admisa pe conductor, în conditii normale de exploatare:

– în conditii normale de exploatare : +90 °C
– la scurtcircuit (max. 5 s): 250 °C

Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, 5 min.
Comportamentul la ardere:
Cablurile sunt cu întârziere marita la propagarea flacarii, conform SR EN 60332-3-24.
Corosivitatea gazelor degajate la ardere, conform SR EN 60754-2:

– pH ≥ 4,3
– conductivitatea ≤ 100 µS.cm-1

Densitatea fumului, conform SR EN 61034 :  – permeabilitatea luminii ≥ 60%
Raza minima de curbura:

15 x diametrul exterior, pentru cabluri cu un conductor
12 x diametrul exterior, pentru cabluri multiconductoare

Semnificatie simboluri conductor:

ru – conductor rotund unifilar ( clasa 1 );
rm – conductor rotund multifilar ( clasa 2 );
sm – conductor sector multifilar ( clasa 2 ).

en_USEnglish