SC IPROEB SA, titular al proiectului: Desființare construcții industriale și edilitare C3, C4, C5”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Desființare construcții industriale și edilitare C3, C4, C5”, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, Drumul Cetății, nr. 19, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni – joi între orele 900 ÷1500 şi vineri între orele 900÷1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbn.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.