• Bistrița, Drumul Cetății, nr.19, Bistrița-Năsăud

C2XY, C2XY-F

Cabluri de energie cu izolaţie de polietilenă reticulată şi manta de PVC (similare N2XY conform VDE 0276-603)

,,Produsele specificate si eventualele lor variante acceptabile descrise in Notificarea INSEMEX se conformeza si cerintelor specificate privind prevenirea pericolului de explozie: SR EN ISO/ IEC 80079-34:2020, SR EN 60079-14:2014/AC:2016. Cablurile cu intarziere marita la propagarea flacarii sunt destinate utilizarii in instalatii electrice fixe din zona 1 si zona 2 (grupa II G – gaze, vapori, ceturi inflamabile), cu respectarea conditiilor de proiectare, executie, montare si exploatare pentru instalatii electrice in zone cu pericol de explozie date de producator si in conformitate cu cerintele din SR EN 60079-14.

,,The specified products and their possible acceptable variants described in the INSEMEX Notice also comply with the specified requirements regarding the prevention of explosion hazards: SR EN ISO/ IEC 80079-34:2020, SR EN 60079-14:2014/AC:2016. Cables with fire retardant propagation delay are intended for use in fixed electrical installations in zone 1 and zone 2 (group II G – flammable gases, vapors, mists), in compliance with the design, execution, installation and operation conditions for electrical installations in the zone with explosion hazard given by the manufacturer and in accordance with the requirements of SR EN 60079-14. „

Produktbeschreibung

Fi;a tehnic[

1 Conductor de cupru, clasa 1 sau clasa 2, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
3 Înveliş intern
4 Manta exterioară de PVC, tip ST2 conform SR CEI 60502 -1

Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe

Standard de referinţă: SR CEI 60502-1
Standard de produs: SF 36 IPROEB
Tensiunea nominală: Uo/U (Um) = 0,6/1 (1,2) kV
Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

– la montaj : -5 °C
– în exploatare: -40 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor:

– în condiţii normale de exploatare: 90 °C
– la scurtcircuit (max. 5 s) : 250 °C

Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, 5 min
Raza minimă de curbură:

15 x diametrul cablului cu un conductor
12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare

C2XY – Cabluri cu intarziere la propagarea flacarii, conform SR EN 60332-1-2
C2XY-F – Cabluri cu intarziere marita la propagarea flacarii, conform SR EN 60332-3-24
Semnificaţie simboluri conductor:

ru – conductor rotund unifilar (clasa 1)
rm – conductor rotund multifilar (clasa 2)
sm – conductor sector multifilar (clasa 2)

+ Tab

Fi;a tehnic[

+ Constructie

1 Conductor de cupru, clasa 1 sau clasa 2, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
3 Înveliş intern
4 Manta exterioară de PVC, tip ST2 conform SR CEI 60502 -1

+ Domeniu de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe

+ Date tehnice

Standard de referinţă: SR CEI 60502-1
Standard de produs: SF 36 IPROEB
Tensiunea nominală: Uo/U (Um) = 0,6/1 (1,2) kV
Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

– la montaj : -5 °C
– în exploatare: -40 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor:

– în condiţii normale de exploatare: 90 °C
– la scurtcircuit (max. 5 s) : 250 °C

Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, 5 min
Raza minimă de curbură:

15 x diametrul cablului cu un conductor
12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare

C2XY – Cabluri cu intarziere la propagarea flacarii, conform SR EN 60332-1-2
C2XY-F – Cabluri cu intarziere marita la propagarea flacarii, conform SR EN 60332-3-24
Semnificaţie simboluri conductor:

ru – conductor rotund unifilar (clasa 1)
rm – conductor rotund multifilar (clasa 2)
sm – conductor sector multifilar (clasa 2)

de_DEDeutsch