• Bistrița, Drumul Cetății, nr.19, Bistrița-Năsăud

IPROEB SA

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea IPROEB SA, cu sediul social in municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, jud. Bistrita-Nasaud, C.U.I. RO566930, inmatriculata in registrul comertului cu nr. J06/55/1991, vă aduce la cunostinta urmatoarele:

1.    Respectam dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si punem in aplicare masuri tehnice si organizatorice
de protejare a tuturor operatiunilor privitoare in mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2.    Prelucram numele si prenumele dumneavoastra, numarul de telefon, adresa de e-mail, functia sau calitatea legala in care reprezentati
societatea dumneavoastra, precum si orice alte date personale pe care consimtiti sa le inseram in contractul incheiat cu noi, pentru:

   executarea contractului incheiat cu societatea pe care o reprezentati;

   indeplinirea obligatiilor fiscale legate de veniturile provenind din executarea contractului;

   indeplinirea obligatiei noastre profesionale de tinere a evidentei contractelor comerciale. Aceste date vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor comerciale.

3.    Prelucram numarul dumneavoastra de telefon si adresa dumneavoastra de e-mail, pentru:

     comunicarea cu dumneavoastra. Aceste date vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor comerciale.

4.    Prelucram datele cuprinse in solicitarile si informarile dumneavoastra catre noi si datele prepusilor si tertilor cuprinse in inscrisurile pe care ni le aduceti la cunostinta, pentru:

   realizarea interesului dumneavoastra legitim de a derula relatia contractuala cu noi;

     realizarea activitatilor specifice de aprovizionare/fabricare a produselor comandate. Aceste date vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor comerciale.

5.    Nu utilizam datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profile. Nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra. Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea datelor in conditii de securitate. Nu prelucram date in scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

6.    Respectam si asiguram in mod strict secretul profesional. Nu dezvaluim datele decat pentru realizarea intereselor dumneavoastra sau indeplinirea obligatiilor legale.

7.    Revizuim in fiecare an datele colectate, analizand in ce masura pastrarea lor este necesara scopurilor mentionate, intereselor dumneavoastra legitime sau indeplinirii obligatiilor legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi sterse.

8.    Beneficiati de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le urnizati, sa limitati prelucararea realizata de noi si chiar sa solicitati stergerea datelor. Va rugam sa ne aduceti la cunostinta solicitarile dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in scris, la adresa de e-mail a responsabilului cu protectia datelor: jurist@iproeb.ro .

de_DEDeutsch