Produse & Servicii

 
 
 

Print

HO7V2-U, HO7V2-R

HO5V2-K, HO7V2-K - detalii tehnice

FH

HO5V2-K, HO7V2-K

HO5V2-K, HO7V2-K

Conductoare flexibile cu izolatie de PVC pentru temperatura conductorului de 90OC


Constructie

1. Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR EN 60228
2. Izolaţie de PVC


Domeniul de utilizare

În instalaţii electrice, montate pe/în tencuială în conducte pentru circuite de semnalizare sau de control.
Conductoarele pentru tensiunea nominala de 450/750 se pot utiliza în instalaţii protejate (în tuburi, aparataj electric, corpuri de iluminat etc.) pâna la tensiunea de 1000 V c.a. sau până la  750 V c.c.


Nu se admite montarea sub tencuială, înglobate în betoane sau sub acţiunea directă a razelor solare. 

 

Date tehnice

Standard de referinţă: SR HD 21.7 S2
Tensiunea nominală U0/U:
    • 300/500 V, pentru HO5V2-K, pentru 0,5 mm2 ÷ 1 mm2
    • 450/750 V, pentru HO7V2-K, pentru 1,5 mm2 ÷ 35 mm2


Temperatura minimă a mediului ambiant:
    • la montaj: +5 °C
    • în exploatare: -30 °C


Temperatura minimă a mediului ambiant:
  • la montaj: +5 °C
  • în exploatare: -30 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +90 °C

Tensiunea de incercare:
   • 2 kV,  50 Hz, timp de 15 minute, în apă, pentru 0,5 mm2 ÷ 1 mm2
   • 2,5 kV,  50 Hz, timp de 15 minute, în apă, pentru 1,5 mm2 ÷ 35 mm2 

Conductoarele izolate sunt cu întârziere la propagarea flăcării conform SR EN 60332-1-2..

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail