Produse & Servicii

 
 
 

Print

HO7V-K

HO7V2-U, HO7V2-R - detalii tehnice

HO5V2-K, HO7V2-K

HO7V2-U, HO7V2-R

HO7V2-U, HO7V2-R

Conductoare izolate in PVC, pentru temperatura conductorului de 90 °C


Constructie

1. Conductor de cupru unifilar, clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR EN 60228
2. Izolaţie de PVC


Domeniul de utilizare

În instalaţii electrice montate în tuburi aparente sau îngropate şi la cablajul interior al aparatelor de comandă şi în instalaţii de iluminat cu o tensiune nominală de până la 1000 V c.a. sau până la 750 V c.c. cu pământare.


Date tehnice    

Standard de produs: HD 21.7 S2
Tensiunea nominală: U0/U=450/750 V

Temperatura minimă a mediului ambiant:
    • la montaj: +5 °C
    • în exploatare: -30 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +90 °C

Tensiunea de încercare: 2,5 kV ; 50 Hz, timp de 15 minute, în apă.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail