Produse & Servicii

 
 
 

Print

FH

MHf - detalii tehnice

HO7Z-K

MHf

MHf

Conductoare flexibile izolate cu polietilenã termoplasticã, fãrã halogeni, cu emisie redusã de fum (LSFH)


Constructie

1. Conductor flexibil din cupru clasa 5, conform SR CEI 60228
2. Izolaţie de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum şi de
gaze corosive (LSFH)


Domeniul de utilizare

În instalaţii electrice interioare, la echipamente, dulapuri de automatizari şi
distribuţie, în clădiri unde poate fi pusă în pericol viaţa sau valori materiale
importante. Conductoarele pot fi instalate în tuburi, pe sau sub tencuială, în canale.


Date tehnice    

Standard de produs :SF 110/2003 - IPROEB
Tensiunea nominala : 450/750 V


                                       
Temperatura minimă a mediului ambiant:
  • la montaj: -5 °C
  • în exploatare: -30 °C

 

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +70 °C


Tensiunea de incercare:
2,5 kV; 50 Hz, timp de 5 minute, în apă


Comportament la ardere

Conductoarele izolate au întârziere la propagarea flăcării: conform SR EN 60332-1-2.

Corosivitatea gazelor degajate la ardere, conform SR EN 50267-2-2:
  •
pH ≥ 4,3
  • conductivitatea ≤ 100 μS.cm-1

Densitatea fumului, conform SR EN 50268: permeabilitatea luminii ≥ (50-70)%.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail