Produse & Servicii

 
 
 

Print

CYEAIAbY ACYEAIAb...

A-2YYBY - detalii tehnice

 
A-2YYBY

A-2YYBY

Cabluri de semnalizare si mãsurã, cu izolatie de polietilenã si manta de PVC


 

Constructie    

1 Conductor de cupru unifi lar, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de PE
3 Înveliş comun
4 Înveliş de protecţie de PVC
5 Armătură din bandă de oţel (1B 0,3)
6 Manta exterioară de PVC


 

Domeniul de utilizare    


Cablurile sunt utilizate în domeniul căilor ferate, în instalaţii de semnalizare, comandă
şi măsură, în curent continuu sau curent alternativ, de joasă frecvenţă la o tensiune
maximă de 600 V. Cablul este fără protecţie împotriva câmpurilor electromagnetice
exterioare. Cablurile nu trebuie utilizate în instalaţii de putere. Pot fi pozate sub
pământ sau în canale.


 

Date tehnice
 

Standard de produs: VDE 0816/T2


Tensiunea nominală: 0,6/1 kV, 50Hz

Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta): la montaj: +5 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +70 °C

Rezistenţa de izolaţie: minim 5 GΩ.km

Capacitatea maximă de funcţionare la 800 Hz, între două conductoare:
    • 100 nF/km pentru cablurile cu diametrul conductorului de 0,9 mm
    • 120 nF/km pentru cablurile cu diametrul conductorului de 1,4 mm
    • 130 nF/km pentru cablurile cu diametrul conductorului 1,8 mm

Tensiunea de incercare : 2,5 kV c.a. , timp de 2 minute, aplicată între conductoare sau între un
conductor şi armătură

Identificarea conductoarelor izolate :
Pe fi ecare strat un conductor este de culoare albastră, restul conductoarelor izolate
sunt de culoare gri..

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail