Produse & Servicii

 
 
 

Print

C2YEAlAbY(-F), AC...

A-2YYBY - detalii tehnice

TA2YEAbY

A-2YYBY

A-2YYBY

Cabluri de semnalizare si mãsurã, cu izolatie de polietilenã si manta de PVC


Constructie    
1 Conductor de cupru unifilar, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de PE
3 ÎnveliÅŸ comun
4 ÎnveliÅŸ de protecÅ£ie de PVC
5 Armătură din bandă de oţel (1B 0,3)
6 Manta exterioară de PVC


Domeniul de utilizare    
Cablurile sunt utilizate în domeniul căilor ferate, în instalaÅ£ii de semnalizare, comandă ÅŸi măsură, în curent continuu sau curent alternativ, de joasă frecvenţă la o tensiune maximă de 600 V. Cablul este fără protecÅ£ie împotriva câmpurilor electromagnetice exterioare. Cablurile nu trebuie utilizate în instalaÅ£ii de putere. Pot fi pozate sub pământ sau în canale.
 


Date tehnice

Standard de produs: VDE 0816/T2
Tensiunea nominală: 0,6/1 kV, 50Hz
Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta): la montaj: +5 °C
Temperatura maximă admisă pe conductor în condiÅ£ii normale de exploatare: +70 °C

RezistenÅ£a de izolaÅ£ie: minim 5 GΩ.km

Capacitatea maximă de funcÅ£ionare la 800 Hz, între două conductoare
    • 100 nF/km pentru cablurile cu diametrul conductorului de 0,9 mm
    • 120 nF/km pentru cablurile cu diametrul conductorului de 1,4 mm
    • 130 nF/km pentru cablurile cu diametrul conductorului de 1,8 mm

Tensiunea de incercare : 2,5 kV c.a. , timp de 2 minute, aplicată între conductoare sau între un conductor ÅŸi armătură

Identificarea conductoarelor izolate :
Pe fiecare strat un conductor este de culoare albastră, restul conductoarelor izolate
sunt de culoare gri..

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail