Produse & Servicii

 
 
 

Print

CSYEAlAbY CSYEAlA...

CSYEAlAbY CSYEAlA... - detalii tehnice

CYEAlAbY ACYEAlAb...

CSYEAlAbY CSYEAlAbY-F clasa 5

CSYEAlAbY CSYEAlAbY-F clasa 5

Cabluri pentru semnalizări şi automatizări feroviare cu conductoare flexibile clasa 5, cu ecran din sârmă de aluminiu pentru tensiune nominală de 0,6/1 kV


 ConstrucÅ£ie

1 Conductor de cupru multifilar flexibil clasa 5, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de PVC
3 ÎnveliÅŸ comun
4 Manta interioară de PVC
5 Ecran din sârmă de aluminiu
6 Strat separator
7 Armătură din bandă de oţel
8 Manta exterioară de PVC

Domeniu de utilizare
În instalaÅ£ii electrice feroviare pentru semnalizări ÅŸi automatizări unde este necesară protecÅ£ia faţă de câmpurile electromagnetice exterioare

Date tehnice
Standard de produs: ST 5-2006 - IPROEB
Tensiunea nominală: U0/U =0,6/1 kV
Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):
la montaj: +5°C
în exploatare: -30°C
Temperatura maximă admisă pe conductor în condiÅ£ii normale de exploatare: +70 °C
Tensiunea de încercare: 4 kV, 50Hz, timp de 5 minute
Raza minimă de curbură la montaj:10 x diametrul cablului
Valoarea factorului reductor la 200 mV/m trebuie să fie de maxim 0,7.
Cablurile sunt cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2
Cablurile care au în simbol F sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcării conform SR EN 50266-2-4 categoria C
rm- conductor rotund multifilar (clasa 5)


.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail