Produse & Servicii

 
 
 

Print

C2XS(F)H 1kV cc

CHXH - FE 180 - detalii tehnice

AUE4*CR-0,6/1 kV ...

CHXH - FE 180

CHXH - FE 180

Cabluri de securitate cu izolatie de polietilenã reticulatã si manta de polietilenã termoplasticã, fãrã halogeni si cu emisie redusã de fum (LSFH)


Constructie

1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2, conform SR EN 60228
2 Bandă de mică
3 Izolaţie de polietilenă reticulată, cu emisie redusă de fum şi de gaze corosive(LSFH)
4 Bandă din ţesătură de fibră de sticlă rezistentă la flacără, aplicată pe fiecare conductor izolat
5 Bandă din ţesătură de fibră de sticlă rezistentă la flacără, aplicată peste conductoarele înfuniate
6 Înveliş comun (LSFH)
7 Manta exterioară de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum şi de gaze corosive (LSFH), tip HM4 conform HD 604


Domeniul de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru instalaţii electrice fixe, în clădiri publice, unde poate fi pusă în pericol viaţa sau valori materiale importante. La ardere cablurile nu degajă gaze toxice şi corosive şi au emisie redusă de fum. Cablurile pot fi montate în spaţii închise, în aer liber, în zone umede sau uscate. Nu este permisă montarea lor direct în pământ sau în apă.


Date tehnice    
Standard de produs: SF 122/2004 IPROEB
Standard de referinţă: DIN VDE 0266
Tensiunea nominală: U0/U(Um)=0,6/1(1,2) kV

Temperatura cablului (măsurată pe manta):  
  • la montaj : -5
°C
  • în exploatare: -30 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor:
  • în exploatare normală: +90 °C
  • la scurtcircuit (max. 5 sec.): 250 °C

Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, timp de 5 minute.
Raza minimă de curbură la pozare: 12 x diametrul exterior


Comportarea la foc:
Cablurile sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcării,conform SR EN 50266-2-4, categoria C.

Corosivitatea gazelor degajate la ardere, conform SR EN 50267-2-2:
    • pH ≥ 4,3
    • conductivitatea ≤ 100 μS/cm

Densitatea fumului, conform SR EN 61034: permeabilitatea luminii ≥ (50-70)%
Integritatea izolaţiei sub acţiunea directă a flăcării: minim 180 minute ( FE 180 ), conform VDE 0472- 814.

Semnificaţie simboluri conductor :
ru - conductor rotund unifilar (clasa 1)
rm - conductor rotund multifilar (clasa 2).

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail