Produse & Servicii

 
 
 

Print

C2XE(F)H 1kV cc

C2XSH 1kV cc - detalii tehnice

C2XS(F)H 1kV cc

C2XSH 1kV cc

C2XSH 1kV cc

Cabluri de energie monoconductoare, cu izolaţie de polietilenă reticulată şi manta de polietilenă termoplastică, fără halogeni, cu degajare redusă de fum si gaze corosive, pentru tensiunea de 1000 V cc


Construcţie
1 Conductor de cupru multifilar, clasa 2 de flexibilitate, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE), conform SR CEI 60502-1
3 Ecran de sârme de cupru cu contraspiră din bandă de cupru
4 Manta de PE fără halogeni, cu emisie redusă de fum ÅŸi gaze corosive, tip HM4, de culoare neagră

Domeniu de utilizare
Cablurile sunt destinate pentru utilizare în domeniul tracÅ£iunii electrice: la alimentarea în curent continuu a liniilor de troleibus, tramvai sau metrou, în instalaÅ£ii electrice fixe.
In caz de incendiu cablurile nu degaja gaze toxice şi corosive şi au emisie redusă de fum.
Cablurile sunt în execuÅ£ie pentru tensiunea de 1,8/3 kV pentru a fi mai sigure în exploatare la tensiunea de 1000 V curent continuu.

Date tehnice
Standard de referinţă: SR CEI 60502-1
Standard de produs: SF 146/2007 IPROEB
Tensiunea nominală: U0/U(Um)=1,8/3(3,6) kV
Tensiunea maxima in curent continuu: 3000 V
Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):
la montaj : -5 °C
în exploatare: -40 °C
Temperatura maximă admisă pe conductor:
în condiÅ£ii normale de exploatare: 90 °C
la scurtcircuit (max. 5 secunde): 250 °C
Tensiunea de încercare: 6,5 kV 50 Hz sau 15,6 kV cc, timp de 5 minute.
Raza minimă de curbură la pozare: 15 x diametrul exterior

Cablurile sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcării (corespund la încercarea la foc conform SR EN 50266-2-4, categoria C ÅŸi la încercarea la flacără conform SR EN 60332-1-2).
Corosivitatea gazelor degajate la ardere, conform SR EN 50267-2-2:
• pH ≥ 4,3
• conductivitatea ≤ 100 μS.cm-1
Densitatea fumului, conform SR EN 61034 : permeabilitatea luminii ≥ 60%


.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail