Produse & Servicii

 
 
 

Print

AC2XAbH, AC2XAbzH

C2XCArH - detalii tehnice

C2XEH 1kV cc

C2XCArH

C2XCArH

Cabluri de energie cu izolaţie de polietilenă reticulată şi manta de polietilenă termoplastică, cu conductor concentric şi armătură de sârme de oţel zincat, fără halogeni şi cu emisie redusă de fum (LSFH)


Construcţie

1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2 conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată tip 2XI1, conform HD 604
3 ÎnveliÅŸ intern bandajat fără halogeni
4 Conductor concentric de sârme de cupru ÅŸi bandă de cupru
5 Manta interioară termoplastică fără halogeni
6 Armatură de sârme de rotunde de oÅ£el zincate
7 Manta de polietilenă termoplastică cu emisie redusa de fum ÅŸi gaze corosive (LSFH) tip HM4, conform HD 604

Domeniu de utilizare
Cablurile sunt destinate pentru instalaÅ£ii electrice fixe in centrale electrice, în clădiri publice, gări, aerogări, staÅ£ii de metrou, supermarketuri, săli de spectacole, spitale ec.
La ardere cablurile nu degajă gaze toxice şi corosive şi au emisie redusă de fum.
Cablurile se pot instala în locuri umede, dar nu direct în apă sau în pământ.

Date tehnice
Standard de produs: SF 46/2008 IPROEB
Standard de referinta: HD 604
Tensiunea nominală: U0 /U(Um)=0,6 /1 (1,2) kV
Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):
la montaj : -5 °C
în exploatare: -40 °C
Temperatura maximă admisă pe conductor, în condiÅ£ii normale de exploatare:
în condiÅ£ii normale de exploatare : +90 °C
la scurtcircuit (max. 5 s): 250 °C
Tensiunea de încercare: 4,0 kV, 50 Hz, timp de 5 minute.

Comportamentul la ardere:
Cablurile sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcării, conform SR EN 50266-2-4, categoria C si SR EN 60332-1-2.
Corosivitatea gazelor degajate la ardere, conform SR EN 50267-2-2:
• pH ≥ 4,3
• conductivitatea ≤ 100 μS.cm-1
Densitatea fumului, conform SR EN 61034 :
• permeabilitatea luminii ≥ 60%

Raza minimă de curbură: 12 x diametrul exterior
Semnificaţie simboluri conductor:
ru - conductor rotund unifilar ( clasa 1 );
rm - conductor rotund multifilar ( clasa 2 );
sm - conductor sector multifilar ( clasa 2 ).


.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail