Produse & Servicii

 
 
 

Print

AC2XH

AC2XAbH, AC2XAbzH - detalii tehnice

C2XCArH

AC2XAbH, AC2XAbzH

AC2XAbH, AC2XAbzH

Cabluri de energie cu conductoare de aluminiu, cu izolaţie de polietilenă reticulată şi manta de polietilenă termoplastică, fără halogeni, cu emisie redusă de fum ( LSFH ), cu armătură de benzi de oţel.


Construcţie

1 Conductor de aluminiu clasa 1 sau clasa 2, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE) tip 2XI1, conform HD 604
3 ÎnveliÅŸ intern extrudat sau bandajat
4 Manta interioara fara halogeni
5 Armatura din benzi de oţel zincate (Abz) sau nezincate (Ab)
6 Manta exterioară de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum ÅŸi de gaze corosive (LSFH), tip HM4, conform HD 604

Domeniu de utilizare
Cablurile sunt destinate pentru instalaÅ£ii electrice fixe in centrale electrice, în clădiri publice,
gări, aerogări, staţii de metrou, supermarketuri, săli de spectacole, spitale ec.
La ardere cablurile nu degajă gaze toxice şi corosive şi au emisie redusă de fum.
Cablurile cu un conductor nu se vor utiliza în curent alternativ.

Date tehnice
Standard de referinta: HD 604
Standard de produs: SF 46/2008 IPROEB
Tensiunea nominală: U0 /U(Um)=0,6 /1 (1,2) kV
Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):
la montaj : -5 °C
în exploatare: -40 °C
Temperatura maximă admisă pe conductor, în condiÅ£ii normale de exploatare:
în condiÅ£ii normale de exploatare : +90 °C
la scurtcircuit (max. 5 s): 250 °C
Tensiunea de încercare: 4,0 kV, 50 Hz, timp de 5 minute.

Comportamentul la ardere:
Cablurile sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcării, conform SR EN 50266-2-4, categoria C si SR EN 60332-1-2.
Corosivitatea gazelor degajate la ardere, conform SR EN 50267-2-2:
• pH ≥ 4,3
• conductivitatea ≤ 100 μS.cm-1
Densitatea fumului, conform SR EN 61034 :
• permeabilitatea luminii ≥ 60%

Raza minimă de curbură:
15 x diametrul exterior, pentru cabluri cu un conductor
12 x diametrul exterior, pentru cabluri multiconductoare
Semnificaţie simboluri conductor:
ru - conductor rotund unifilar ( clasa 1 );
rm - conductor rotund multifilar ( clasa 2 );
sm - conductor sector multifilar ( clasa 2 ).


.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail