Produse & Servicii

 
 
 

Print

CHAbH, CHAbzH

C2XH - detalii tehnice

C2XAbH, C2XAbzH

C2XH

C2XH

Cabluri de energie cu izolatie reticulatã, si manta de polietilenã termoplasticã, fãrã halogeni, cu emisie redusã de fum (LSFH)


Constructie

1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2 conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată tip 2XI1 conform HD 604
3 Înveliş intern
4 Manta exterioară de polietilenă termoplastică cu emisie redusa de fum şi gaze corosive (LSFH) tip HM4 conform HD 604


Domeniu de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru instalaţii electrice fixe in centrale electrice, în clădiri publice, gări, aerogari, staţii de metrou, supermarketuri, săli de spectacole, spitale etc. La ardere cablurile nu degajă gaze toxice şi corosive şi au emisie redusă de fum. Cablurile se pot instala în locuri umede, dar nu direct în apă sau în pământ


Date tehnice    
Standard de referinţă: VDE 0276-604 (cabluri tip N2XH)
Standard de produs: SF 46/2000 IPROEB
Tensiunea nominală: U0/U(Um)=0,6 /1 (1,2) kV

Temperatura cablului (măsurată pe manta):  
  • la montaj : -5
°C
  • în exploatare: -30 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor:
  • în condiţii normale de exploatare: 90 oC
  • la scurtcircuit (max. 5 secunde): 250 oC

Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, 5 minute


Comportarea la foc:
Cablurile sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcării conform SR EN 50266-2-4, categoria C

Corosivitatea gazelor degajate la ardere, conform SR EN 50267-2-2:
    • pH ≥ 4,3
    • conductivitatea ≤ 100 μS/cm

Densitatea fumului, conform SR EN 61034 :
    • permeabilitatea luminii ≥ (50-70)%

Raza minimă de curbură la pozare:
    • 15 x diametrul exterior, pentru cabluri cu un conductor
    • 12 x diametrul exterior, pentru cabluri multiconductoare

Semnificaţie simboluri conductor:
ru - conductor rotund unifilar ( clasa 1 )
rm - conductor rotund multifilar ( clasa 2 )
sm - conductor sector multifilar ( clasa 2 )
La cerere se pot executa cabluri cu conductoare flexibile (clasa 5).

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail