Produse & Servicii

 
 
 

Print

CHH

CHAbH, CHAbzH - detalii tehnice

C2XH

CHAbH, CHAbzH

CHAbH, CHAbzH

Cabluri de energie cu izolaţie şi manta de polietilenă termoplastică, fără halogeni, cu emisie redusă de fum ( LSFH )


 Construcţie

1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum şi de gaze corosive (LSFH)
3 Înveliş intern
4 Manta interioara de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum şi de gaze corosive (LSFH), tip HM4, conform HD 604
5 Armatura din banda de oţel
6 Manta exterioară de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum şi de gaze corosive (LSFH), tip HM4, conform HD 604

Domeniu de utilizare
Cablurile sunt destinate pentru instalatii electrice fixe, în clădiri publice, unde poate fi pusă în pericol viaţa sau valori materiale importante.
La ardere cablurile nu degajă gaze toxice şi corosive şi au emisie redusă de fum.
Cablurile pot fi montate în spaţii închise, în aer liber. Nu este permisă montarea lor directă în pământ sau în apă.

Date tehnice
Standard de produs: SF 105/2008 IPROEB
Tensiunea nominală: U0 /U(Um)=0,6 /1 (1,2) kV
Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):
la montaj : -5 °C
în exploatare: -30 °C
Temperatura maximă admisă pe conductor, în condiţii normale de exploatare: +70 °C
Tensiunea de încercare: 4,0 kV, 50 Hz, timp de 5 minute.

Comportamentul la ardere:
Cablurile sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcării, conform SR EN 50266-2-4, categoria C si SR EN 60332-1-2.
Corosivitatea gazelor degajate la ardere, conform SR EN 50267-2-2:
• pH ≥ 4,3
• conductivitatea ≤ 100 μS.cm-1
Densitatea fumului, conform SR EN 61034 :
• permeabilitatea luminii ≥ 60%

Raza minimă de curbură: 
15 x diametrul exterior, pentru cabluri cu un conductor
12 x diametrul exterior, pentru cabluri multiconductoare
Semnificaţie simboluri conductor:
ru - conductor rotund unifilar ( clasa 1 );
rm - conductor rotund multifilar ( clasa 2 );
sm - conductor sector multifilar ( clasa 2 ).


.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail