Produse & Servicii

 
 
 

Print

C2XE(F)2Y

CHH - detalii tehnice

CHAbH, CHAbzH

CHH

CHH

Cabluri de energie cu izolatie si manta de polietilenã termoplasticã, fãrã halogeni, cu emisie redusã de fum (LSFH)


Constructie

1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum şi de gaze corosive (LSFH)
3 Înveliş intern
4 Manta exterioară de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum şi de gaze corosive (LSFH), tip HM4, conform HD 604


Domeniul de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru instalaţii electrice fixe, în clădiri publice, unde poate fi pusă în pericol viaţa sau valori materiale importante. La ardere cablurile nu degajă gaze toxice şi corosive şi au emisie redusă de fum. Cablurile pot fi montate în spaţii închise, în aer liber. Nu este permisă montarea lor directă în pământ sau în apă.


Date tehnice    
Standard de produs: SF 105/2003 IPROEB
Tensiunea nominală: U0/U(Um)=0,6 /1 (1,2) kV

Temperatura cablului (măsurată pe manta):  
  • la montaj : -5
°C
  • în exploatare: -30 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor, în condiţii normale de exploatare: +70 °C
Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, timp de 5 minute.


Comportarea la foc:
Cablurile sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcării, conform SR EN 50266-2-4, categoria C.

Corosivitatea gazelor degajate la ardere, conform SR EN 50267-2-2:
    • pH ≥ 4,3
    • conductivitatea ≤ 100 μS/cm

Densitatea fumului, conform SR EN 61034 :
    • permeabilitatea luminii ≥ (50-70)%.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail