Produse & Servicii

 
 
 

Print

C2XS(F)2Y

C2XE(F)2Y - detalii tehnice

CHH

C2XE(F)2Y

C2XE(F)2Y

Cabluri de energie monoconductoare cu izolatie de polietilenã reticulatã, cu ecran de bandã de cupru si manta de polietilenã termoplasticã, cu protectie longitudinalã la pãtrunderea apei, pentru tensiunea de 1000 V curent continuu


Constructie

1 Conductor de cupru multifilar, clasa 2 de flexibilitate, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE), conform SR CEI 60502-1
3 Strat separator de bandă semiconductoare, cu barieră la propagarea apei
4 Ecran din bandă de cupru
5 Strat separator de bandă cu barieră la propagarea apei
6 Manta de polietilenă termoplastică de medie densitate (MDPE), tip ST 7 conform
SR CEI 60502, de culoare neagră


Domeniul de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru utilizare în domeniul tracţiunii electrice: la alimentarea în curent continuu a liniilor de troleibus, tramvai sau metrou, în instalaţii electrice fixe. Cablurile sunt în execuţie pentru tensiunea de 1,8/3 kV pentru a fi mai sigure în exploatare. La cerere peste mantaua de polietilenă se poate aplica un strat semiconductor pentru a se facilita verificarea rezistenţei de izolaţie a mantalei după montarea cablului.


Date tehnice    
Standard de produs: SF 91/2002 IPROEB
Standard de referinţă: SR CEI 60502-1
Tensiunea nominală: U0/U(Um)=1,8/3(3,6) kV

Temperatura cablului (măsurată pe manta):  
  • la montaj : -20
°C
  • în exploatare: -40 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor:
  • în condiţii normale de exploatare: 90
°C
  • la scurtcircuit (max. 5 s) : 250 °C

Tensiunea de încercare: 6,5 kV 50 Hz sau 15,6 kV c.c., timp de 5 minute

Raza minimă de curbură: 15 x diametrul exterior.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail