Produse & Servicii

 
 
 

Print

AC2XAbY, AC2XAbY-...

AC2XAlY, AC2XAlY-F - detalii tehnice

C2XS(F)2Y

AC2XAlY, AC2XAlY-F

AC2XAlY, AC2XAlY-F

Cabluri de energie monoconductoare cu izolaţie de polietilenă reticulată şi manta de PVC cu armătura de sârme de aluminiu


Construcţie

1 Conductor de aluminiu clasa 1 sau clasa 2, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
3 Armatura de srame de aluminiu
4 Manta exterioară de PVC tip ST2 conform SR CEI 60502-1

Domeniu de utilizare
Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe, in curent alternativ.

Date tehnice
Standard de produs: SF 36/1999-IPROEB
Standard de referinţă: SR CEI 60502
Tensiunea nominală: U0/U =0,6/ 1 kV
Temperatura minimă admisibilă pe manta:
la montaj : -5 °C
în exploatare: -40 °C
Temperatura maximă admisă pe conductor:
în exploatare normală: +90 °C
la scurtcircuit (max. 5 sec.): 250 °C
Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, 5 minute
Raza de curbură: 15 x diametrul exterior

AC2XAlY : cablu cu întârziere la propagarea flăcării
( corespunde la încercarea la foc, conform SR EN 60332-1-2).
AC2XAlY-F: cablu cu întârziere mărită la propagarea flăcării
(corespunde la încercarea la foc conform SR EN 50266-2-4, categoria C ).

Semnificaţie simboluri conductor:
ru - conductor rotund unifilar (clasa 1);
rm - conductor rotund multifilar (clasa 2);


.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail