Produse & Servicii

 
 
 

Print

U-1000 R02V, U-1...

U-1000 AR02V, U-1... - detalii tehnice

AC2XY, AC2XY-F

U-1000 AR02V, U-1000 AR12V

U-1000 AR02V, U-1000 AR12V

Cabluri de energie cu izolaţie de polietilenă reticulată şi manta de PVC
Construcţie

1 Conductor de aluminiu clasa 1 sau clasa 2, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
3 Înveliş intern din benzi sau extrudat
4 Manta exterioară de PVC

Domeniu de utilizare
Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe.

Date tehnice
Standard de produs: NF C 32-321
Tensiunea nominală: U0/U =0,6/ 1 kV
Temperatura minimă măsurată pe manta:
la montaj : -5 °C
în exploatare: -40 °C
Temperatura maximă admisă pe conductor:
în condiţii normale de exploatare: +90 °C
la scurtcircuit (max. 5 sec.): 250 °C
Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, 5 minute

U-1000 AR02V: cablu cu sau fără înveliş intern distinct
U-1000 AR12V: cablu în care mantaua exterioară formează învelişul intern

Cablurile sunt cu întârziere la propagarea flăcării.
La cerere se pot produce şi în varianta cu întârziere mărită la propagarea flăcării (corespund la încercarea la foc conform SR EN 50266-2-4, categoria C)


.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail