Produse & Servicii

 
 
 

Print

N2X2Y

U-1000 R02V, U-1... - detalii tehnice

U-1000 AR02V, U-1...

U-1000 R02V,  U-1000 R12V

U-1000 R02V, U-1000 R12V

Cabluri de energie cu izolatie de polietilenã reticulatã si manta de PVC


Constructie

1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2 conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
3 Înveliş intern din benzi sau extrudat
4 Manta exterioară de PVC


Domeniul de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe


Date tehnice    
Standard de produs: NF C 32-321
Tensiunea nominală: U0/U =0,6/ 1 kV

Temperatura cablului (măsurată pe manta):  
  • la montaj : -5
°C
  • în exploatare: -40 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor:
  • în condiţii normale de exploatare: +90
°C
  • în exploatare normală: +90 °C
  • la scurtcircuit (max. 5 sec.): 250 °C

Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, 5 minute


U-1000 R02V: cablu cu sau fără înveliş intern distinct
U-1000 R12V: cablu în care mantaua exterioară formează învelişul intern

Cablurile sunt cu întârziere la propagarea flăcării conform SR EN 60332-1-2
La cerere se executa în varianta cu întârziere mărită la propagarea flăcării
conform SR EN 50266-2-4, categoria C.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail