Produse & Servicii

 
 
 

Print

C2XAbY, C2XAbY-F...

C2XAlY, C2XAlY-F - detalii tehnice

C2XEAb(z)Y, C2XEA...

C2XAlY, C2XAlY-F

C2XAlY, C2XAlY-F

Cabluri de energie monoconductoare cu izolaţie de polietilenă reticulată şi manta de PVC cu armătura de sârme de aluminiu  Construcţie

 1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2 conform SR EN 60228

2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)

3 Armatură de srâme de aluminiu
4 Manta exterioară de PVC tip ST2 conform SR CEI 60502-1

 

Domeniu de utilizare
Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe, in curent alternativ.

 

Date tehnice

 Standard de referinţă: SR CEI 60502-1

Standard de produs: SF 36/1999 IPROEB
Tensiunea nominală: U0 /U(Um)=0,6 /1 (1,2) kV
Temperatura minimă a cablului măsurată pe manta:
la montaj : -5 °C
în exploatare: -40 °C
Temperatura maximă admisă pe conductor:
în exploatare normală: +90 °C
la scurtcircuit (max. 5 sec.): 250 °C
Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
Raza minimă de curbură: 15 x diametrul exterior

C2XAlY : cablu cu întârziere la propagarea flăcării (corespunde la încercarea la foc, conform SR EN 60332-1-2).
C2XAlY- F : cablu cu întârziere mărită la propagarea flăcării (corespunde la încercarea la foc, conform SR EN 50266-2-4, categoria C).

Semnificaţie simboluri conductor:
ru – conductor rotund unifilar (clasa 1);
rm – conductor rotund multifilar (clasa 2);


.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail