Produse & Servicii

 
 
 

Print

AFY

MYf - detalii tehnice

HO5V-U

MYf

MYf

Conductoare flexibile cu izolatie de PVC pentru utilizare generalã


 Constructie    
1. Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR EN 60228
2. Izolaţie de PVC


Domeniul de utilizare    
În instalaţii electrice, montate pe/în tencuială în conducte pentru circuite de semnalizare sau de control.
Conductoarele pentru tensiunea nominala de 450/750 se pot utiliza în instalaţii protejate (în tuburi, aparataj electric, corpuri de iluminat etc.) pâna la tensiunea de 1000 V c.a. sau până la  750 V c.c.

Nu se admite montarea sub tencuială, înglobate în betoane sau sub acţiunea directă a razelor solare. 


Date tehnice
Standard de referinţă: SR HD 21.3 S3
Standard de produs: SF 8/2007  IPROEB

Tensiunea nominală:
    • U0/U=300/500 V pentru 0,5 mm2 ÷ 1 mm2
    • U0/U=450/750 V pentru 1,5 mm2 ÷ 400 mm2

Temperatura minimă a mediului ambiant:
    • la montaj: +5 °C
    • în exploatare: -30 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +70 °C

Tensiunea de incercare:
    • 2 kV , 50 Hz, timp de 15 minute, în apă, pentru 0,5 mm2 ÷ 1 mm2
    • 2,5 kV, 50 Hz, timp de 15 minute, în apă, pentru 1,5 mm2 ÷ 400 mm2

 Conductoarele izolate sunt cu întârziere la propagarea flăcării conform SR EN 60332-1-2..

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail