Produse & Servicii

 
 
 

Print

CNC85Cf

CN2XH - detalii tehnice

 
CN2XH

CN2XH

Cabluri navale cu izolatie de polietilenã reticulatã si manta termoplasticã, fãrã halogeni si cu emisie redusã de fum si gaze corosive


Constructie

1 Conductor de cupru multifilar clasa 2 sau clasa 5 conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată XLPE conform SR CEI 92-351
3 Inveliş intern
4 Manta exterioară de polietilenă termoplastică tip SHF 1 conform SR CEI 92-359


Domeniu de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru instalaţii electrice fixe la bordul navelor.
La ardere cablurile nu degajă gaze toxice si corosive si au emisie redusă de fum


Date tehnice    
Standard de referinţă: SR CEI 92-353
Standard de produs: SF 124/2004 IPROEB
Tensiunea nominală: U0/U(Um)=0,6/1(1,2) kV

Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):
  • la montaj: -5 °C
  • în exploatare: - 40 °C
... +70 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor:
  • în condiţii normale de exploatare: +85 °C
  • la scurtcircuit (max. 5 s): 250
°C

Tensiunea de încercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 min.
Raza minimă de curbură: 12 x diametrul exterior

Cablurile sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcării (corespund la încercarea la foc conform SR EN 50266-2-4, categoria C ).
Corosivitatea gazelor degajate la ardere:
    - pH ≥ 4,3
    - conductivitate ≤ 10 μS/mm
Permeabilitatea luminii : ≥ 60 %
Semnificatie simboluri conductor:
    - rm – conductor rotund multifilar (clasa 2)

    - rmf - conductor rotund multifilar flexibil (clasa 5)
    - sm – conductor sector multifilar
Cablurile cu sectiunea de pana la 4 mm2 inclusiv se executa cu conductoare flexibile (clasa 5).

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail