Produse & Servicii

 
 
 

Print

FY

AFY - detalii tehnice

MYf

AFY

AFY

Conducte de aluminiu cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe


 Constructie    

1. Conductor de aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2 (peste 10 mm2) conform SR EN 60228

2. Izolaţie de PVC


Domeniul de utilizare     

În instalatii electrice interioare fixe, montate în tuburi de protectie.

Nu se admite montarea sub tencuiala, înglobate în betoane sau sub actiunea directa a razelor solare.


Date tehnice

Standard de referinta: STAS 6865/1989

Standard de produs: SF 145/ 2006 IPROEB

Tensiunea nominala: pâna la 750 V

Temperatura  minima a mediului ambiant:

• la montaj:  +5 °C

• în exploatare: -30 °C

Temperatura maxima admisa pe conductor în conditii normale de exploatare: +70 °C

Tensiunea de încercare: 2,5 kV, 50 Hz timp de 15 minute, în apa

Conductoarele izolate sunt cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2

 .

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail