Produse & Servicii

 
 
 

Print

CS2XEcH

CSHH, CSHEH, CSHA... - detalii tehnice

N1VC4V-K

CSHH, CSHEH, CSHAb(z)H, CSHEAb(z)H

CSHH, CSHEH, CSHAb(z)H, CSHEAb(z)H

Cabluri de semnalizare cu izolaţie şi manta de polietilenă termoplastică, fără halogeni, cu emisie redusă de fum ( LSFH )


 ConstrucÅ£ie

1 Conductor de cupru clasa 1 , conform SR EN 60228
2 IzolaÅ£ie de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum ÅŸi de gaze corosive (LSFH)
3 ÎnveliÅŸ intern
4 Ecran din folie de aluminiu sau din bandă de cupru
5 Strat separator
6 Manta interioară de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum ÅŸi de gaze corosive (LSFH), tip HM4, conform HD 604
7 Armatură din bandă de oţel
8 Manta exterioară de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum ÅŸi de gaze corosive (LSFH), tip HM4, conform HD 604

Domeniu de utilizare
Cablurile sunt destinate pentru instalaÅ£ii electrice fixe, în clădiri publice, gări, aerogări, staÅ£ii de metrou unde poate fi pusă în pericol viaÅ£a sau valori materiale importante.
La ardere cablurile nu degajă gaze toxice ÅŸi corosive ÅŸi au emisie redusă de fum.
Cablurile pot fi montate în spaÅ£ii închise, în aer liber. Nu este permisă montarea lor directă în pământ sau în apă.

Date tehnice
Standard de produs: SF 153/2008 IPROEB
Tensiunea nominală: U0/U(Um)=0,6/ 1 (1,2) kV
Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):
la montaj : -5 °C
în exploatare: -40 °C
Temperatura maximă admisă pe conductor în condiÅ£ii normale de exploatare: +70 °C
Tensiunea de încercare: 4,0 kV, 50 Hz, timp de 1 minute
Raza minimă de curbură:
10 x diametrul exterior pt. cabluri armate
 8 x diametrul exterior pt cabluri nearmate

Cablurile sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcării conform SR EN 50266-2-4, categoria C
Corosivitatea gazelor degajate la ardere conform SR EN 50267-2-2 :
pH ≥ 4,3
conductivitate < 100 μS.cm-1
Densitatea fumului conform SR EN 61034:
-permeabilitatea luminii: ≥ 60%


.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail