Produse & Servicii

 
 
 

Print

CS2XH cu conducto...

CS2XEcH - detalii tehnice

CSHH, CSHEH, CSHA...

CS2XEcH

CS2XEcH

Cabluri de semnalizare fãrã halogeni, flexibile, în perechi


 ConstrucÅ£ie

1 Conductor de cupru clasa 5 conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
3 ÎnveliÅŸ comun
4 Ecran din bandã de cupru
5 Strat separator
6 Manta exterioarã de polietilenã fãrã halogeni

Domeniu de utilizare
Cablul este destinat pentru utilizarea in instalatii electrice, pentru transmitere de date, in locuri unde se impun restrictii privind degajarea de gaze corosive si fum in caz de incendiu.

Date tehnice
Standard de produs: SF 150/2007 IPROEB
Tensiunea nominală: U0/U(Um)=0,6/ 1 (1,2) kV
Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):
la montaj : -5 °C
în exploatare: -30 °C
Temperatura maximă admisă pe conductor:
+90 °C în condiÅ£ii normale de exploatare
+250 °C la scurtcircuit (max. 5 s)
Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, timp de 5 minute rezistenÅ£a de izolaÅ£ie, minim 1000 Mohm.km
capacitatea mutualã : maxim 100 nF/km
numãrul minim de rãsuciri pentru o pereche : 15/ m
Raza minimă de curbură: 8 x diametrul exterior

Cablurile sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcării conform SR EN 50266-2-4, categoria C si SR EN 60332-1-2
Corosivitatea gazelor degajate la ardere conform SR EN 50267-2-2 :
pH ≥ 4,3
conductivitate < 100 μS.cm-1
Densitatea fumului conform SR EN 61034:
-permeabilitatea luminii: ≥ 50%


.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail