Produse & Servicii

 
 
 

Print

CS2XY, CS2XY-F

CS2XH, CS2XAb(z)H - detalii tehnice

CS2XH cu conducto...

CS2XH, CS2XAb(z)H

CS2XH, CS2XAb(z)H

Cabluri de energie cu izolaţie de polietilenã reticulatã si manta de polietilenã termoplasticã, fãrã halogeni si cu emisie redusã de fum (LSFH)


 ConstrucÅ£ie

1 Conductor de cupru clasa 1 conform SR EN 60228
2 IzolaÅ£ie de polietilenã reticulatã (XLPE) tip 2XI1, conform HD 604
3 Învelis intern extrudat sau bandajat
4 Manta interioarã de polietilena termoplasticã
5 Armãturã metalicã de benzi de oÅ£el zincate (Abz) sau nezincate (Ab)
6 Manta exterioarã de polietilenã termoplasticã cu emisie redusã de fum si gaze corosive (LSFH) tip HM4, conform HD 604

Domeniu de utilizare
Cablurile sunt destinate pentru circuite de semnalizare sau control în instalaÅ£ii electrice fixe in centrale electrice, în clãdiri publice, gãri, aerogãri, staÅ£ii de metrou, supermarketuri, sãli de spectacole, spitale ec.
În caz de incendiu cablurile nu degajã gaze toxice si corosive si au emisie redusã de fum.

Date tehnice
Standard de produs: SF 154/2008 IPROEB
Standard de referinţă: HD 604
Tensiunea nominală: U0/U(Um)=0,6/ 1 (1,2) kV
Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):
la montaj : -5 °C
în exploatare: -40 °C
Temperatura maximă admisă pe conductor:
+90 °C în condiÅ£ii normale de exploatare
+250 °C la scurtcircuit (max. 5 s)
Tensiunea de încercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
Raza minimă de curbură: 10 x diametrul exterior

Cablurile sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcării (corespund la încercarea la foc conform SR EN 50266-2-4, categoria C si SR EN 60332-1-2)
Corosivitatea gazelor degajate la ardere conform SR EN 50267-2-2 :
pH ≥ 4,3
conductivitate < 100 μS.cm-1
Densitatea fumului conform SR EN 61034:
-permeabilitatea luminii: ≥ 60 %
Semnificaţie simboluri conductor:
rmf – conductor rotund multifilar flexibil (clasa 5);

Cod de identificare conductoare izolate:
- in fiecare strat un conductor este maro si unul albastru iar celelalte conductoare sunt negre
La cerere conductoarele se pot marca cu cifre


.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail