Produse & Servicii

 
 
 

Print

CS2YEAbY

CS2XY, CS2XY-F - detalii tehnice

CS2XH, CS2XAb(z)H

CS2XY, CS2XY-F

CS2XY, CS2XY-F

Cabluri de semnalizare cu izolatie de polietilenã reticulatã si manta de PVC


Constructie

1 Conductor de cupru unifilar, clasa 1, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
3 Strat separator (opţional)
4 Ecran de folie aluminiu (E) sau de bandă de cupru (Ec)
5 Manta de separare de PVC
6 Armătură de benzi de oţel zincate (Abz) sau nezincate (Ab)
7 Manta exterioară de PVC


Domeniul de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru utilizare în instalaţii electrice fixe, pentru semnalizare şi control.


Date tehnice    
Standard de produs: SF 93/2002 IPROEB
Standard de referinţă: SR CEI 60502-1
Tensiunea nominală: U0/U(Um)=0,6/1 (1,2) kV


Temperatura cablului (măsurată pe manta):  
  • la montaj: -5 °C
  • în exploatare: -40 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor:
  • +90 °C în condiţii normale de exploatare
  • +250 °C la scurtcircuit (max. 5 s)


Tensiunea de încercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute

Raza minimă de curbură:
  • 10 x diametrul exterior al cablurilor armate
  • 8 x diametrul exterior al cablurilor nearmate

F – cabluri cu întârziere mărită la propagarea flăcării (corespund la încercarea la foc conform SR EN 50266-2-4, categoria C ).

Cod de identificare conductoare izolate: în fiecare strat un conductor este maro şi unul albastru, iar celelalte conductoare sunt de aceeaşi culoare. La cerere conductoarele se pot marca cu cifre.

La cerere se pot executa cabluri cu alt număr de conductoare, cu conductoare rigide multifilare (clasa 2) sau flexibile (clasa 5)..

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail