Produse & Servicii

 
 
 

Print

MHf

HO7Z-K - detalii tehnice

F2X

HO7Z-K

HO7Z-K

Conductoare izolate, fără manta, pentru instalatii fixe, cu emisie redusă de fum si gaze corosive


Constructie

1 Conductor de cupru flexibil clasa 5, conform SR EN 60228
2. Strat separator (opţional)
3 Izolaţie de polimer reticulat tip EI 5 conform SR HD 22.1


Domeniul de utilizare

Pentru instalaţii electrice fixe pe/în tencuială sau în conducte, în locuri unde este
impusă degajare redusă de fum şi gaze corosive în caz de incendiu.
În instalaţii protejate (în tuburi, aparataj electric, corpuri de iluminat etc) se pot
utiliza pâna la tensiunea de 1000 V c.a. sau până la 750 V c.c.


Date tehnice    

Standard de produs: SR HD 22.9
Tensiunea nominala: U0/U=450/750 V

                                        
Temperatura minimă a mediului ambiant:
  • la montaj: -5 °C
  • în exploatare: -40 °C

 Temperatura maximă admisă pe conductor:
  •
în condiţii normale de exploatare: +90 °C
  • la scurtcircuit (max. 5 sec.): 250 °C (160 °C dacă sunt înnădiri prin cositorire)

Tensiunea de incercare : 2500 V, 50 Hz, 15 min , in apă

Cablurile rezistă la încercarea la foc conform SR EN 60332-1-2
Corosivitate gaze degajate la ardere:
- pH ≥ 4,3
- conductivitate ≤ 10 μS/mm

Raza minimă de curbură: 5 x diametrul exterior.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail