Produse & Servicii

 
 
 

Print

FH

MHf - detalii tehnice

HO7Z-K

MHf

MHf

Conductoare flexibile izolate cu polietilenă termoplastică, fără halogeni, cu emisie redusă de fum (LSFH)


Constructie

1. Conductor flexibil din cupru clasa 5, conform SR EN 60228
2. Izolaţie de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum şi de
gaze corosive (LSFH)


Domeniul de utilizare

În instalaţii electrice interioare, la echipamente, dulapuri de automatizari şi
distribuţie, în clădiri unde poate fi pusă în pericol viaţa sau valori materiale
importante. Conductoarele pot fi instalate în tuburi, pe sau sub tencuială, în canale.


Date tehnice    

Standard de produs: SF 110/2003  IPROEB
Tensiunea nominala: 450/750 V

                                        
Temperatura minimă a mediului ambiant:
  • la montaj: -5 °C
  • în exploatare: -30 °C

 Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +70 °C


Tensiunea de incercare:
2,5 kV; 50 Hz, timp de 5 minute, în apă


Comportarea la foc

Conductoarele izolate sunt cu întârziere la propagarea flăcării: conform SR EN 60332-1-2.

Corosivitatea gazelor degajate la ardere, conform SR EN 50267-2-2:
  •
pH ≥ 4,3
  • conductivitatea ≤ 100 μS/cm

Densitatea fumului, conform SR EN 61034: permeabilitatea luminii ≥ (50-70)%.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail