Produse & Servicii

 
 
 

Print

HO5V2-K, HO7V2-K

FH - detalii tehnice

MHf

FH

FH

Conductoare cu izolatie de polietilenă termoplastică, fără halogeni, cu emisie redusă de fum (LSFH)


Constructie

1. Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2, conform SR EN 60228
2. Izolaţie de polietilenă termoplastică, cu emisie redusă de fum şi de gaze
corosive (LSFH)


Domeniul de utilizare

În instalaţii electrice interioare, la echipamente, dulapuri de automatizari şi
distribuţie, în clădiri unde poate fi pusă în pericol viaşa sau valori materiale
importante. Conductoarele pot fi instalate în tuburi, pe sau sub tencuială, în canale.


Date tehnice    

Standard de produs: SF 110/2003  IPROEB
Tensiunea nominala: 450/750 V


                                       
Temperatura minimă a mediului ambiant:
  • la montaj: -5 °C
  • în exploatare: -30 °C

 

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +70 °C


Tensiunea de incercare:
2,5 kV; 50 Hz, timp de 5 minute, în apă


Comportament la ardere

Conductoarele izolate au întârziere la propagarea flăcării: conform SR EN 60332-1-2.

Corosivitatea gazelor degajate la ardere, conform SR EN 50267-2-2:
  •
pH ≥ 4,3
  • conductivitatea ≤ 100 μS/cm

Densitatea fumului, conform SR EN 61034: permeabilitatea luminii ≥ (50-70)%

Semnificaţie simboluri:

ru - conductor rotund unifilar (clasa 1)
rm - conductor rotund multifilar (clasa 2)

 



.

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail