Produse & Servicii

 
 
 

Print

ARE4H5EXY

NA2XS(F)2Y - detalii tehnice

NA2XS(F)2Y-FR

NA2XS(F)2Y

Cablu de medie tensiune standard pentru tensiunea nominală 12,7/22 kV


 

Construc]ie

1 Conductor de aluminiu compactizat, clasa 2, conform SR EN 60228

2 Strat semiconductor interior

3 Izola]ie XLPE tip DIX 8 conform SR HD 620 S2

4 Strat semiconductor exterior

5 Band@ semiconductoare cu bariera la propagarea apei

6 Ecran din s$rm@ de cupru

7 Band@ de cupru

8 Band@ semiconductoare cu bariera la propagarea apei

9 Manta de MDPE tip DMP2 conform SR HD 620 S2, culoare neagra.

Domeniu de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru  distribu]ia energiei electrice ^n instala]ii fixe, ^n interior, exterior }i ^ngropat.

Cablurile cu manta din polietilena sunt fara  intarziere la propagarea flacarii.

Date

tehnice

Standard de referin]@: SR HD 620 S2 ; PNE 34 7625

                                   CS nr. 650/01.04.2013 CEZ

  Temperatura maxima admisa pe conductor pentru functionarea de durata: + 90 oC

  Temperatura maxima admisa pe conductor la scurtcircuit ( max. 5 s): + 250 oC

Temperatura minim@ a cablului, la montaj: -20 oC (m@surat@ pe manta)

Tensiunea nominal@: U0/U=12,7/ 22 kV                                  

Tensiunea maxim@:    25 kV                        

Tensiunea de ^ncercare: 50 kV, 50 Hz, c.a, 5 minute     

Nivelul desc@rc@rilor par]iale: max. 2pC la tensiunea 2Uo( 25,4 kV)

  Raza minima de curbura la pozare : 15 x Dext.cablu

  Forta de tragere la pozare  max. 30 N/mm².

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail