Produse & Servicii

 
 
 

Print

AUE4*OCR-0,6/1 kV...

FG7R FG7OR - detalii tehnice

C2XC4Y 1x6 5 kV

FG7R FG7OR

Cabluri de energie cu izolaţie de cauciuc etilen-propilenic si manta de policlorura de vinil, rezistente la flacara, cu emisie redusă de halogeni


Domeniu de utilizare

 

Pentru instala?ii electrice fixe de joasa tensiune,  în interior ?i  în exterior.

Pe pereti, structuri metalice, in canale, tuburi sau alte sisteme similare. .

Se pot monta si in pamant.

 

Date tehnice

Standard de referin?? : CEI UNEL 35375

Tensiunea nominal?  U0/U: 0,6/1 kV

Temperatura maxim? admis? pe conductor:

    - în condi?ii normale de exploatare : 90 o

    - la scurtcircuit (max. 5 s) : 250  oC (160 oC dac? sunt îmbinari prin cositorire)

 Tensiunea de încercare : 4 kV 50 Hz, 5 min

 

 Cablurile rezist? la încercarea la foc conform SR EN 60332-1-2 ?i

 SR EN 60332-3-24 cat. C

 Cantitatea de gaze acide degajate la ardere conform SR EN 50267-2-1:

  max. 22 % 

Temperatura minim? a cablului (m?surat? pe manta) la montare:  - 5 0 C

 Raza minim? de curbur? :  6 x diametrul exterior

 Forta maxima de tragere la pozare: 50 N/mm2

 Forta de solicitare statica: max. 15 N/mm2                                           

 

FG7R – cabluri monoconductoare

FG7OR – cabluri multiconductoare

Cod culori conductoare izolate: conform  SR HD 308

 .

bookmark in Yahoo! bookmark in Digg bookmark in Reddit bookmark in Facebook bookmark in LinkedIn bookmark in Twitter bookmark in Gmail