Certificate

 
2
 
 

Societatea comercială IPROEB SA Bistriţa are ca obiectiv principal realizarea de produse care să satisfacă cerinţele clientului, de reglementare şi ale părţilor interesate. În acest sens, începând cu anul 1993 şi până în prezent, conform deciziilor strategice ale societăţii s-au realizat următoarele:
- implementarea şi certificarea sistemelor:
   - de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001;
   - de management de mediu, conform SR EN ISO 14001;
   - de sănătate şi securitate ocupaţională, conform SR OHSAS 18001;
- acreditarea Laboratorului de încercări SC IPROEB SA Bistriţa, conform SR EN ISO/CEI 17025, unde se efectuează încercări în domeniile fizic, mecanic, electric şi chimic atât pentru produsele proprii cât şi pentru terţi;
- acreditarea Laboratorului Metrologie al societăţii, pentru etalonarea şi verificarea echipamentelor de măsurare proprii şi pentru terţi, în domeniile: mase, lungimi, electrice, termice, forţe şi presiuni;
- omologarea şi certificarea produselor fabricate de SC IPROEB SA Bistriţa cu clienţii şi cu organismele recunoscute, INSEMEX Petroşani, AFER Bucureşti, ICECON Bucureşti, METROREX, TRANSELECTRICA, ELECTRICA, ENEL, E.ON, de la care s-au obţinut autorizaţii de comercializare şi agremente tehnice.TUV - eng.


TUV


RENAR
Print


Furnizor Feroviar
Print


AFER
Print


AFER


Transelectrica


Certificat metrologie
LE 018-2014


Declaratie performanta ACYY / ACYAbY


Declaratie performanta AFY / AFYI / FY / MYF